natuurlijk genieten van kunst

Kunstroute Het Groene Lint is een land-art kunstwerk dat het centrum van Eersel via een 24-km lang kunstwandelpad met het centrum van Eindhoven verbindt. Een groen lint van natuurlijke elementen in de vorm van vlechtheggen, dat een leidraad vormt waarlangs de wandelaar zijn voettocht volgt. Het ontwerp van dit kunstwandelpad is gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Annet Bult.

Dit Groene Lint slingert door het landschap en volgt daarbij een route langs drie waterlopen, Gender, Run en Dommel.

Kunstroute
Het Groene Lint

Het Groene Lint prikkelt de belevingswereld van de natuurliefhebber en de recreant en sluit aan bij actuele ontwikkelingen in natuur- en groenbeheer door het bevorderen van biodiversiteit, herwaardering van oude ambachten en het betrekken van omwonenden bij hun (leef)omgeving. Het Groene Lint zorgt daarnaast voor het verbinden van platteland en stad.

Het project is gestart in 2015 met een door de gemeente Eersel opgestelde nota ‘verbinden door verbeelden’. De stichting baseert zich voor het uitvoeren van haar beleid op deze nota. De nota wordt hierbij dus aangemerkt als beleidsplan.

De route zal worden aangelegd over bestaande paden. In het najaar van 2019 is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Eind februari en begin maart 2020 worden bomen en struiken voor de  vlechtheggen aangeplant op het eerste traject van de Markt in Eersel tot Golfclub Burggolf Gendersteyn in Veldhoven. Hierbij zijn ongeveer 50 leerlingen, studenten en docenten van Helicon MBO Eindhoven actief. Langs de route zullen, naast de vlechtheggen, op termijn ook andere kunstwerken te zien zijn.