natuurlijk genieten van kunst

Stichting Kunstroute Het Groene Lint is in het leven geroepen om zorg te dragen voor de realisatie van kunstwandelpad Het Groene Lint. De bestuursleden zijn allen professionals op het gebied van hun bestuursfunctie. Daarnaast hebben ze een grote betrokkenheid bij kunst, cultuur en natuur. De bestuursleden wonen in Eersel, Veldhoven, Eindhoven en Riethoven. Dit sluit mooi aan bij het gebied waar het kunstwandelpad wordt aangelegd. Alle bestuursleden zijn vrijwillig betrokken bij de stichting.

Stichting
Kunstroute
Het Groene Lint

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Op de foto van links naar rechts: Moniek van Veen, Jeanette Vermeulen, Sabine Prins, Henk Sweegers, en Anja Thijs-Rademakers

Bestuursstatuut

De stichting heeft als doelstelling het realiseren, openstellen voor het publiek en promoten van een bijzondere, culturele wandelroute met land-art en andere kunstwerken. In eerste instantie wordt de route aangelegd tussen Eersel en Eindhoven. Deze route is voor iedereen vrij toegankelijk.

De stichting heeft geen winstoogmerk en dient uitsluitend het algemeen belang.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichting Kunstroute Het Groene Lint is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het nummer is KvK oost-Brabant 73006475.

Het RSIN/Fiscaalnummer is 859317912.

Een verantwoording over de (financiële) activiteiten van de stichting is te lezen in de documenten jaarrapport 2019jaarrapport 2020, jaarrapport 2021 en jaarrapport 2022