Kunstroute Het Groene Lint, aanplant 1e fase.

Kunstroute Het Groene Lint is een kunstwandelpad in ontwikkeling dat loopt van Eersel via Veldhoven naar Eindhoven. Langs de route zullen vlechtheggen naar een ontwerp van de Amsterdamse kunstenaar Annet Bult worden aangelegd. Daarnaast komen op termijn ook andere kunstwerken langs of in nabijheid van de route. De vlechtheggen vormen een groen lint dat platteland en stad met elkaar verbindt. Dit is niet alleen interessant voor de wandelaar of recreant, maar biedt ook meer biodiversiteit langs de route. Vlechtheggen hebben sinds 2015 formeel de status van ‘immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland’. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het uitzetten van de plantvakken en het voorbewerken van de grond op het stuk van de route in Eersel. De eerste bomen en struiken voor de vlechtheggen kunnen nu de grond in. Dit eerste stuk wordt aangeplant op 21 februari en 6 maart op het grondgebied van de gemeente Eersel door leerlingen van Helicon in Eindhoven. De school verleend hiermee ondersteuning die voor het project van onschatbare waarde is. Voor de leerlingen is het een geweldig praktijkproject! 

De aanleg van Kunstroute Het Groene Lint wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van bedrijven in de regio en door LEADER-subsidie, door de Europese Unie toegekend vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Kunstroute Het Groene Lint is een samenwerkingsverband tussen Stichting Kunstroute Het Groene Lint en de gemeentes Eersel, Veldhoven en Eindhoven.